top of page

Teachers

 • Roula Argyris  

Program : Koraes

 •  Chiotis Melina

 Program : Koraes

 •  Kabitsis Irini

 Program : Koraes

Programs :  Phevos - Koraes - Adult/Youth

 • Skourtis Kleon

Kleon.jpg

Program : Phevos

 • Iliopoulou Bettina

Bettina02.jpeg

Program : Phevos

 • Panopoulos Dimitra

Dimitra-Panopoulos02.jpg

Substitute Teacher

 • Paouris Chrysoula

Souli02.jpg

Program : Koraes

 • Madouvalos Katerina

Katerina-Madouvalos02.jpg

Substitute Teacher

 • Georgia Gontika

 •  Papachristou- Chiotis Katerina

All Programs

310115997_4867447896691338_3714786521522152504_n (1).jpg
Melina-UC_Hastings-4_edited.jpg
 • Erma Panagiotou-Najjar

 Program : Phevos

bottom of page